Przepraszam za grę słów, nie mogłem się temu oprzeć! Temat; TBO lub Time Between Overhaul, to naprawdę fascynujący temat, gdy rozważa się go podczas operacji lotniczych zgodnie z przepisami FAA 14 CFR, podrozdział F, przepisy ruchu lotniczego i ogólne zasady działania, część 91 (nie do wynajęcia). Nie, operacje wykonywane w ramach Części 91 nie muszą być zgodne z zaleceniami producenta dotyczącymi TBO. Skrót TBO oznacza Time Between Overhaul i oznacza konieczność przeglądu silnika w zalecanych przez producenta czasach lub zatwierdzonego czasu przedłużenia TBO.

Czas między remontami Istnieje wiele argumentów za i przeciw, dotyczących przeglądu silnika. Większość operatorów silników akceptuje pewną formę limitu TBO i przekazuje swoje silniki do remontu mniej więcej zgodnie z zalecanymi TBO. W Stanach Zjednoczonych operacje lotnictwa rolniczego PT6A (część FAR 91/137) w większości przypadków nie są zgodne z zaleceniami TBO. Niektórzy operatorzy, prywatni i Ag, mają błędne przekonanie, że silniki PT6A działają wiecznie i nie trzeba ich remontować! Mają rację, ponieważ nie muszą remontować silnika, ale bardzo niesłusznie myślą, że biegną bez końca!

Oczywiście nie zamierzam zmuszać nikogo do zmiany silnika w akapitach tego artykułu. Ale zamierzam wskazać pewne informacje, które powinien znać każdy operator silnika PT6A ! Informacje są zawarte w biuletynach serwisowych Pratt dotyczących TBO. Ten biuletyn jest trzecim biuletynem serwisowym biuletynów dotyczących dowolnej serii silników PT6A. Przykład; SB 1403 – PT6A-34, SB 1803 – PT6A-20, -21, -27 / -28, i -135 / 135A, SB 3003 – PT6A-41, -42 / 42A i SB 13303 – PT6A-52 / 60A .