W nowoczesnym przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i lotniczym, gdzie mamy duży udział maszyn sterowanych komputerowo, od dawna starano się analizoawać procesy i pracowano nad ich miarami. W efekcie tych prac postał współczyniik OEE – Overall Equipment Effectiveness. Określa on całkowitą efektywność maszyn i linii produkcyjnych a jego wartość wyliczana jest na podstawie trzech innych składowych wskaźników, jak:

  •   dostępności – stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania do rzeczywistego czasu w którym można zadanie wykonać. Dostępność obniżana jest przez awarie i zależnie od przyjętej metody przez przezbrajanie i ustawianie maszyn;
  •   wykorzystania (wydajność) – stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy. Wykorzystanie (wydajność) jest zaniżone przez straty prędkości w wykonywaniu operacji;
  •   jakości – stosunek liczby dobrych i wadliwych produktów.

Wskaźnik ten wylicza się według poniższego  wzoru:       OEE = Dostępność x Wykorzystanie x Jakość

  •   Dostępność: 90,0%
  •   Wydajność: 95,0%
  •   Jakość: 99,9%

Średnia wartość OEE dla większości nowoczesnych zakładów produkcyjnych, wynosi około. 60%  Dążenie do ciągłego podnoszenia wydajności w ten sposób mierzonej poprzez wskaźnik OEE sprawia, że wiele zakładów odchodzi od manualnej formy zapisu i kalkulacji ręcznej współczynników wydajnościowych, na rzecz stosowania specjalizowanych systemów komputerowych do monitoringu produkcji. Przetwarzanie sygnałów automatycznie pobieranych z procesu produkcyjnego (np. ze sterowników PLC) na temat aktualnego stanu maszyn, wydajności ich pracy, przyczyn przestojów lub mikroprzestojów, wpływa na wiarygodność wyznaczania OEE oraz innych KPI. Dzięki temu możliwe staje się monitorowanie efektywności maszyn i procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich raportowanie za dowolny okres, oraz w dowolnym kontekście (np. linia, maszyna, produkt, zmiana, pracownik). Dzięki temu łatwiej zrozumieć tzw. Martwe ruchy, które zjadają czas, zamiast go produktywnie wykorzystywać. Wdrożenie OEE i monitoringu maszyn, to lepsze poznanie własnych najlepszych praktyk i technologii oraz wzrost produkcji.

Jeśli mają państwo więcej pytań prosimy o kontakt z nami….