PRZEMYSŁ NAFTOWY

Instalacje w przemyśle naftowym szczególnie wrażliwe są instalacje na niesprawności armatury, pomp i AKP – aparatury kontrolno-pomiarowej. Dlatego też szybkość systemu monitoringu jest gwarantem bezpieczeństwa instalacji oraz wydajności produkcji.

Dostarczamy bezobsługowe systemy monitoringu z szerokimi możliwościami integracji z innymi systemami, stosowanymi w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Monitorujemy działanie całych systemów instalacji petrochemicznych, jak: instalacje produkcyjne, układy bezpieczeństwa i nadzoru, systemy sterowania i pomiarów, monitorujemy analizatory i systemy do analizy gazów procesowych, przepływomierzy masowych oraz inne rozwiązania procesowe i kontroli. Wszelkie systemy sterowania stosowane instalacjach, jak np. dopływ powietrza oraz wydajność katalizatorów i wiele innych aspektów… Nasze rozwiązania pozwalają monitorować zarówno zespoły funkcjonalne, bloki automatyki, jak pojedyncze elementy oraz ich wybrane parametry pracy i pomiaru. Monitorujemy i śledzimy prawie każdy programowany cyfrowo napęd PLC lub CNC.

Monitorujemy analizatory monitorujące i kontrolujące graniczne wartości emisji gazów oraz wydzielanie substancji szkodliwych (i nie tylko) do środowiska oraz zasięg ewentualnego skażenia. Typowymi obszarami zastosowania tych rozwiązań są instalacje petrochemiczne w produkcji substancji czynnych i bardzo agresywnych…

Monitorowane urządzenia

Nasze rozwiązania monitorują on-line takie urządzania jak:

 • pompy
 • klapy i zasuwy
 • napędy zaworów i regulatorów
 • regulatory przepływu
 • regulatory ciśnienia
 • wagi elektroniczne
 • analizatory gazów
 • przenośniki
 • wentylatory i dmuchawy
 • pomiary temperatury i ciśnienia
 • analizatory gazów
 • młyny i rozdrabniarki
 • AKP
 • czujniki skażenia i wycieku
 • i wiele innych

Nasza misja

Naszym celem jest dostarczenie wygodnej możliwości śledzenia parametrów pracy instalacji lub maszyny w taki sposób aby zapewnić zwiększenie efektywności rozwiązania oraz wzrost niezawodności ruchowej, pozwalamy dodatkowo; przewidywać czas obsługi serwisowej i odstawienia urządzeń z eksploatacji. Umożliwiamy monitoring zasięgu oddziaływania na środowisko wokół instalacji petrochemicznej. Dodatkowo system monitoringu można rozbudować o predykcje serwisową (możliwość przewidywania serwisów i uszkodzeń) oraz zarządzać zmianami w monitorowanym urządzeniu lub instalacji według indywidualnych kryteriów użytkownika…. Tworzymy także konektory do łączenia się z innymi systemami informatycznym, dając do ręki użytkownika końcowego gotowe indywidualnie dopasowane rozwiązania informatyczne, które mogą zostać rozbudowane w miarę wzrostu potrzeb i wymagań. Z definicji nasze oprogramowanie jest gotowe do integracji z innymi środowiskami informatycznymi stosowanymi w instalacjach petrochemicznych i rafineriach.