Aerospace

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Nasze rozwiązania softwarowe umożliwiają monitoring róznorodnych maszyn CNC, także w obrębie najnowszych technologii materiałowych, jak kompozyty i stopy specjalne metali stosowane w lotnictwie i przemyśle kosmicznym.

Usługi - opis

Wspieramy monitoring prac badawczych inżynierii materiałowych oraz prac badawczych w oparciu o nowe technologie i metody…

Wspieramy monitoring wszystkich urządzeń elektronicznych biorących udział w procesie badawczym od pomiarów do badań wytrzymałościowych.

Monitoring Aparatury Kontrolno-Pomiarowej jest oparty o szybkie szyny danych pozwalające transmitować ich stany on-line.

Monitorujemy AKP produkcji Polskiej jak i głównych dostawców światowych.

Monitorujemy wiele typów programowalnych napędów PLC, większości wiodących producentów z Europy i Świata…

Monitorujemy pompy oraz ich napędy wprowadzając dane w czasie rzeczywistym do systemu monitoringu.

Monitorujemy urządzenia do badań laboratoryjnych; wytrzymałości materiałów i zachowania w różnych temperaturach i poziomach wibracji

Nasza misja

Naszą misją jest komunikacja z każdym elektronicznym urządzeniem stosowanym w procesie badań, pomiarów, produkcji i kontroli jakości. Ponieważ mamy wiedzę i tworzymy własne rozwiązania softwarowe, możemy komunikować się prawie z każdym elektronicznym urządzeniem stosowanym w procesie badań i wytwarzania….