Energetyka

Energetyka, to specyficzny sektor zastosowań informatycznych, gdzie każda elektrownia zawodowa, wykorzystuje całe mnóstwo automatyki i cyfrowej elektroniki, której monitoring, ma kluczowe znaczenie dla efektywności działania instalacji oraz obiektu oraz bezpieczeństwa personelu oraz ochrony środowiska naturalnego.

Usługi...

Nasze rozwiązania monitorują on-line, takie urządzania jak;

 • pompy
 • klapy,
 • zapędy zaworów,
 • regulatory przepływu
 • przenośniki,
 • kotły przemysłowe
 • instalacje odsiarczania
 • wentylatory i dmuchawy
 • Sterowniki Węzłów Cieplnych
 • analizatory gazów,
 • młyny i rozdrabniarki
 • maszyny CNC
 • AKP
 • inne

Monitorujemy działanie całych systemów w energetyce, jak układy bezpieczeństwa i nadzoru, systemy sterowania i pomiarów, monitorujemy analizatory in-situ i systemy do analizy gazów procesowych, przepływomierzy masowych oraz inne rozwiązania procesowe i kontroli. Wszelkie systemy sterowania stosowane w elektrowniach jak np. dopływ powietrza do palenisk, wydajność katalizatorów i wiele innych aspektów…

Monitorujemy analizatory monitorujące i kontrolujące graniczne wartości emisji spalin oraz wydzielanie substancji szkodliwych (i nie tylko) do środowiska. Typowymi obszarami zastosowania tych rozwiązań są elektrownie, spalarnie odpadów, fabryki celulozy, cementownie oraz przemysł chemiczny.

Monitorujemy elektrownie węglowe, jądrowe, termiczne, wiatrowe, wodne i słoneczne…

Nasza Misja

Naszym celem jest dostarczenie wygodnej możliwości śledzenia parametrów pracy instalacji oraz maszyn i to w taki sposób, aby zapewnić zwiększenie efektywności rozwiązania oraz wzrost niezawodności ruchowej. Zapewniamy dodatkowo; przewidywać czas obsługi serwisowej i odstawienia urzadzeń z ekspoloatacji. Nasz system monitoringu można rozbudować o predycje serwisową (możliwość przewidywania serwisów i uszkodzeń) oraz zarządzać zmianami w monitorowanym urządzeniu lub instalacji według indywidualnych kryteriów użytkownika…. Tworzymy także konektory do łączenia się z innymi systemami informatycznym, dając do ręki użytkownika końcowego gotowe, indywidualnie dopasowane rozwiązania informatyczne, które mogą zostać rozbudowane w miarę wzrostu potrzeb i wymagań. Z definicji nasze oprogramowanie jest gotowe do integracji z innymi środowiskami informatycznymi stosowanymi w energetyce i dystybucji energii. Włącznie z systemami EMS (Energy Management System)…