IoT – Internet of Things  lub inaczej – Internet Rzeczy, obecnie nowoczesne maszyny zmierzają w kierunku coraz większej autonomii automatyki i systemów informatycznych. Oznacza to, że mogą nie tylko zbierać dane i przesyłać je człowiekowi, ale na ich podstawie same podejmować niektóre prostsze decyzje. Procesy uczenia maszynowego sprawią, że możliwe będzie zmniejszenie zaangażowania człowieka w problemy, które nie są szczególnie skomplikowane. Tym samym możliwe jest pozyskanie dodatkowego czasu na zadania związane z zarządzaniem i innymi złożonymi procesami biznesowymi, w których działalność ludzka odgrywa kluczową rolę.

Przyszłość IoT niesie ze sobą tworzenie coraz lepszych narzędzi wspierających człowieka, a niekiedy nawet zastępujących go przy wykonywaniu prostych analiz. Autonomiczne urządzenia IoT pomogą zorganizować pracę całych zakładów produkcyjnych tak, by stała się ona jak najbardziej efektywna. Co więcej, dzięki sztucznej inteligencji i algorytmom predykcji można będzie wyeliminować wszelkie przestoje w produkcji spowodowane awariami, a tworzone za ich pomocą inteligentne produkty będą lepiej przystosowane do potrzeb konsumenta.

Kompletne informacje wspomagają procesy decyzyjne

Analityka biznesowa to obecnie jedno z najbardziej powszechnych zastosowań IoT. Jej celem jest dostarczanie rozwiązań wspomagających procesy decyzyjne, poprzez pozyskiwanie rzeczywistych informacji, płynących z otoczenia. Dzięki takim narzędziom, możliwe jest odejście od założeń i operowanie faktami, a tym samym większa precyzja wyciąganych wniosków. Rozwiązania tego typu najczęściej opierają się na specjalnych platformach informatycznych, skrótowo nazywanych IoT, które nie tylko zbierają i łączą dane, ale także przedstawiają je w sposób zrozumiały dla człowieka. Rozwój analityki i algorytmów jest kluczowym kierunkiem dla ewolucji IoT – pozwoli on na zwiększenie zakresu inteligencji urządzeń i systemów cyfrowego sterowania.

Praktyczny przykład

Przykładem zastosowania analityki biznesowej IoT jest tzw. Digital Twin (Cyfrowy Bliźniak), czyli cyfrowe odtworzenie obiektu. – Do fizycznego elementu lub urządzenia podłącza się wyspecjalizowane czujniki, które zbierają o nim informacje. Następnie specjalne oprogramowanie nanosi dane o tym elemencie na jego wirtualny odpowiednik, a obraz tego procesu odtwarzany jest np. w urządzeniu mobilnym jak tablet lub okulary Rozszerzonej Rzeczywistości. Dzięki temu konstruktor czy serwisant, w czasie rzeczywistym otrzymuje rzetelną informację o czynnikach, jakim urządzenie jest poddawane w naturalnym środowisku pracy. To z kolei pozwala na optymalizację jego wydajności w trakcie pracy, czy poprawę jakości już na etapie prototypowania. Mówić prościej serwisane bez praktyki zawodowej może wykonać skomplikowaną operacje, dzieki wspomagania wirtulną rzeczywistością.

Przyszłość IoT niesie ze sobą tworzenie coraz lepszych narzędzi wspierających człowieka, a niekiedy nawet zastępujących go przy wykonywaniu prostych analiz. Autonomiczne urządzenia pomogą zorganizować pracę całych zakładów produkcyjnych tak, by stała się ona jak najbardziej efektywna. Co więcej, dzięki sztucznej inteligencji i algorytmom predykcji można będzie wyeliminować wszelkie przestoje w produkcji spowodowane awariami, a tworzone za ich pomocą inteligentne produkty będą lepiej przystosowane do potrzeb konsumenta. Przyszłość IoT niesie ze sobą tworzenie coraz lepszych narzędzi wspierających człowieka, a niekiedy nawet zastępujących go przy wykonywaniu prostych analiz. Autonomiczne urządzenia pomogą zorganizować pracę całych zakładów produkcyjnych tak, by stała się ona jak najbardziej efektywna. Co więcej, dzięki sztucznej inteligencji i algorytmom predykcji można będzie wyeliminować wszelkie przestoje w produkcji spowodowane awariami, a tworzone za ich pomocą inteligentne produkty będą lepiej przystosowane do potrzeb konsumenta.

Jesteśmy w głównym nurcie tych zmian, piszemy rozwiązania informatyczne pod IoT,  tak dla zastosowań przemysłowych, jak i użyteczności publicznej…

Zapraszamy do kontaktu…