Współczynnik OEE

W nowoczesnym przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i lotniczym, gdzie mamy duży udział maszyn sterowanych komputerowo, od dawna starano się analizoawać procesy i pracowano nad ich miarami. W efekcie tych prac postał współczyniik OEE – Overall Equipment Effectiveness. Określa on całkowitą efektywność maszyn i linii produkcyjnych a jego wartość wyliczana jest na podstawie trzech innych składowych wskaźników, jak:

 •   dostępności – stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania do rzeczywistego czasu w którym można zadanie wykonać. Dostępność obniżana jest przez awarie i zależnie od przyjętej metody przez przezbrajanie i ustawianie maszyn;
 •   wykorzystania (wydajność) – stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy. Wykorzystanie (wydajność) jest zaniżone przez straty prędkości w wykonywaniu operacji;
 •   jakości – stosunek liczby dobrych i wadliwych produktów.

Wskaźnik ten wylicza się według poniższego  wzoru:       OEE = Dostępność x Wykorzystanie x Jakość

 •   Dostępność: 90,0%
 •   Wydajność: 95,0%
 •   Jakość: 99,9%

Średnia wartość OEE dla większości nowoczesnych zakładów produkcyjnych, wynosi około. 60%  Dążenie do ciągłego podnoszenia wydajności w ten sposób mierzonej poprzez wskaźnik OEE sprawia, że wiele zakładów odchodzi od manualnej formy zapisu i kalkulacji ręcznej współczynników wydajnościowych, na rzecz stosowania specjalizowanych systemów komputerowych do monitoringu produkcji. Przetwarzanie sygnałów automatycznie pobieranych z procesu produkcyjnego (np. ze sterowników PLC) na temat aktualnego stanu maszyn, wydajności ich pracy, przyczyn przestojów lub mikroprzestojów, wpływa na wiarygodność wyznaczania OEE oraz innych KPI. Dzięki temu możliwe staje się monitorowanie efektywności maszyn i procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich raportowanie za dowolny okres, oraz w dowolnym kontekście (np. linia, maszyna, produkt, zmiana, pracownik). Dzięki temu łatwiej zrozumieć tzw. Martwe ruchy, które zjadają czas, zamiast go produktywnie wykorzystywać. Wdrożenie OEE i monitoringu maszyn, to lepsze poznanie własnych najlepszych praktyk i technologii oraz wzrost produkcji.

Jeśli mają państwo więcej pytań prosimy o kontakt z nami….

Więcej informacji

Współczynik OEE

W nowoczesnym przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i lotniczym, gdzie mamy duży udział maszyn sterowanych komputerowo (CNC), od dawna starano się analizować procesy i pracowano nad ich miarami. W efekcie tych prac powstał współczynnik OEE – Overall Equipment Effectiveness. Określa on całkowitą efektywność maszyn i linii produkcyjnych a jego wartość wyliczana jest na podstawie trzech innych składowych wskaźników, jak:

 •   dostępności – stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania do rzeczywistego czasu w którym można zadanie wykonać. Dostępność obniżana jest przez awarie i zależnie od przyjętej metody przez przezbrajanie i ustawianie maszyn;
 •   wykorzystania (wydajność) – stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy. Wykorzystanie (wydajność) jest zaniżone przez straty prędkości w wykonywaniu operacji;
 •   jakości – stosunek liczby dobrych i wadliwych produktów.

Wskaźnik ten wylicza się według poniższego  wzoru:

OEE = Dostępność x Wykorzystanie x Jakość

 •   Dostępność: 90,0%
 •   Wydajność: 95,0%
 •   Jakość: 99,9%

Średnia wartość OEE dla większości nowoczesnych zakładów produkcyjnych, wynosi około. 60%  Dążenie do ciągłego podnoszenia wydajności w ten sposób mierzonej poprzez wskaźnik OEE sprawia, że wiele zakładów odchodzi od manualnej formy zapisu i kalkulacji ręcznej współczynników wydajnościowych, na rzecz stosowania specjalizowanych systemów komputerowych do monitoringu produkcji. Przetwarzanie sygnałów automatycznie pobieranych z procesu produkcyjnego (np. ze sterowników PLC) na temat aktualnego stanu maszyn, wydajności ich pracy, przyczyn przestojów lub mikroprzestojów, wpływa na wiarygodność wyznaczania OEE oraz innych KPI. Dzięki temu możliwe staje się monitorowanie efektywności maszyn i procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich raportowanie za dowolny okres, oraz w dowolnym kontekście (np. linia, maszyna, produkt, zmiana, pracownik). Dzięki temu łatwiej zrozumieć tzw. Martwe ruchy, które zjadają czas, zamiast go produktywnie wykorzystywać. Wdrożenie OEE i monitoringu maszyn, to lepsze poznanie własnych najlepszych praktyk i technologii oraz wzrost produkcji.

Jeśli mają Państwo więcej pytań prosimy o kontakt z nami….

Więcej informacji

IoT w praktyce

Nasze rozwiązania to szeroko rozumiany monitoring urządzeń poprzez sieci informatyczne – co obecnie jest rozumiane jako IoT (Internet of Things – internet rzeczy). Praktycznie każdy sterownika lub sterowanie można połączyć z siecią teleinformatyczną, zarówno w celu sterowania jak i monitoringu ich pracy oraz śledzenia wykorzystania czasu czy parametrów pracy. Tworzymy własne konektory oraz piszemy dedykowane integracje. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz wiedzieć więcej.

Więcej informacji

Wsparcie produkcji

Tworzymy oprogramowanie wspierające wprost zarządzanie produkcją – poprzez monitoring pracy maszyn oraz urządzeń CNC. Prezentując syntetyczne raporty o procencie wykorzystania mocy produkcyjnej poszczególnych obrabiarek dajemy kadrze zarządzającej nowe narzędzia ułatwiające optymalizację produkcji. Posiadamy autorskie rozwiązania umożliwiające połączenie się z większością systemów sterowania oraz oprogramowaniem wykorzystywanym w danej organizacji, jak: ERP, MRP etc.

Więcej informacji

Monitorowanie obrabiarek CNC, dlaczego warto?

Pytanie w zasadzie retoryczne! Monitoring obrabiarek pozwala na wygenerowanie syntetycznej informacji o tym, które z maszyn pracują najwydajniej, które są najczęściej serwisowane, a które naprawiamy dla odmiany zbyt często. Dodatkowo monitoring pozwala na przewidywanie wymaganych przeglądów technicznych na podstawie rzeczywistych roboczogodzin a nie deklaracji operatora. Precyzyjny nadzór podnosi nie tylko dyscyplinę wykorzystania parku maszynowego, ale umożliwia także optymalne planowanie produkcji oraz wprowadzanie zmian międzyzmianowych. Jeśli dodamy do tego możliwość integracji z centrum kosztów to wnioski nasuwają się same. Bowiem pracownik tak dobrze pracuje, jak dobrze jest nadzorowany!

Więcej informacji