Monitorowanie maszyn oparte na chmurze od firmy Machine.report umożliwiło producentom części lotniczych High Tech Manufacturing zredukowanie czasu realizacji i poprawę wydajności. Kiedy pilnie zamawiają się takie firmy jak Boeing, Lockheed Martin i Bombardier, w jaki sposób elektroniczna narzędziownia, która działa 24 godziny na dobę, redukuje czas realizacji?

Był to problem, przed którym stanęło inne rozwiązanie, długoletni producent obrabianych części metalowych dla przemysłu lotniczego. Dzięki wprowadzeniu monitoringu opartego na chmurze od integratora systemów Automatyzacja Narzędziowni firma machine. report była w stanie precyzyjnie wskazać obszary, w których problemy produktywności wymagały rozwiązania, aby zmaksymalizować wydajność. Jednym ze sposobów, w jaki firma mogła rozwiązać ten problem, byłoby kupowanie dodatkowych maszyn; jednak . . . . i przede wszystkim, znacznie lepsze zrozumienie, jak nasze maszyny rzeczywiście działały dla nas w czasie rzeczywistym “, mówi pan Halley. “Ponadto, gdybyśmy dysponowali zarówno danymi o osiągach maszyn na żywo, jak i historycznymi, powinniśmy być w stanie zidentyfikować wszelkie problemy techniczne lub procesowe, które byłyby szkodliwe dla indywidualnej lub ogólnej wydajności. Chociaż informacje te byłyby pomocne, uzyskanie danych o wydajności maszyny wymagałoby inwestycji zarówno w sprzęt, jak i oprogramowanie monitorujące. Chociaż pan Halley dostrzegł wartość stworzenia inteligentniejszego, bardziej połączonego piętra maszynowego, miał obawy związane z wdrażaniem opartej na serwerze infrastruktury IT w celu obsługi systemu monitorowania CNC. Nie tylko byłoby to technicznie trudne, czasochłonne i kosztowne, ale także wprowadziłoby nowe wewnętrzne wymogi konserwacyjne.