TBO-Time Between Overhaul,

Przepraszam za grę słów, nie mogłem się temu oprzeć! Temat; TBO lub Time Between Overhaul, to naprawdę fascynujący temat, gdy rozważa się go podczas operacji lotniczych zgodnie z przepisami FAA 14 CFR, podrozdział F, przepisy ruchu lotniczego i ogólne zasady działania, część 91 (nie do wynajęcia). Nie, operacje wykonywane w ramach Części 91 nie muszą być zgodne z zaleceniami producenta dotyczącymi TBO. Skrót TBO oznacza Time Between Overhaul i oznacza konieczność przeglądu silnika w zalecanych przez producenta czasach lub zatwierdzonego czasu przedłużenia TBO.

Czas między remontami Istnieje wiele argumentów za i przeciw, dotyczących przeglądu silnika. Większość operatorów silników akceptuje pewną formę limitu TBO i przekazuje swoje silniki do remontu mniej więcej zgodnie z zalecanymi TBO. W Stanach Zjednoczonych operacje lotnictwa rolniczego PT6A (część FAR 91/137) w większości przypadków nie są zgodne z zaleceniami TBO. Niektórzy operatorzy, prywatni i Ag, mają błędne przekonanie, że silniki PT6A działają wiecznie i nie trzeba ich remontować! Mają rację, ponieważ nie muszą remontować silnika, ale bardzo niesłusznie myślą, że biegną bez końca!

Oczywiście nie zamierzam zmuszać nikogo do zmiany silnika w akapitach tego artykułu. Ale zamierzam wskazać pewne informacje, które powinien znać każdy operator silnika PT6A ! Informacje są zawarte w biuletynach serwisowych Pratt dotyczących TBO. Ten biuletyn jest trzecim biuletynem serwisowym biuletynów dotyczących dowolnej serii silników PT6A. Przykład; SB 1403 – PT6A-34, SB 1803 – PT6A-20, -21, -27 / -28, i -135 / 135A, SB 3003 – PT6A-41, -42 / 42A i SB 13303 – PT6A-52 / 60A .

Read More

Proces wdrożenia systemu monitorowania pracy obrabiarek CNC, czyli na co warto zwrócić uwagę?

Proces wdrożenia należy rozpocząć od uzbrojenia obrabiarek w karty sieciowe i zbudowania sieci na produkcji.. tutaj uwaga, gdyż czasto sie zdaża, że sprzedawca systemu CNC zastosowanego w danej obrabiarce, twierdzi, że to stary typ do którego nie można dokupić modułu sieciowego, mamy wtedy mamy 2 wyjścia, jak:

– poszukać na rynku wtórnym sprawnej karty sieciowej do danego systemu CNC

– dokupić serwer portu RS232 pozwalający podłączyć sieć – wygląda jak zwykła przejściówka i ludzie od informatyki powinni sobie z tym poradzić.

Sieć informatyczna – nie taka jak w biurze, bo musi być całkowicie ekranowana (norma IP68) a przy obecnych zmianach technologicznych i cenowych warto rozważyć sieć światłowodową (całkowicie izoluje galwanicznie systemy CNC od prądów błądzących i jest niewiele droższa)

Protokoły komunikacyjne – wielu producentów systemów CNC  winszuje sobie za rozszerzenie o dany protokół, dodatkowej opłaty, tak jest w przypadku Siemensa.

Warto zadbać aby posiadana licencja oprogramowania  w CNC, pozwalała na aktywacje danego protokołu (OPCUA, MT Conect, itp).

Kiedy obrabiarki na produkcji zostaną już usieciowane, pozostaje ostatnia rzecz a mianowicie wymagania – czyli opis, co system ma robić i jak. Podpowiem, że opis powinien zawierać opisy jakimi miarami jest mierzona produktywność obrabiarek, czy jest to OEE, czy inny współczynnik? Jeśli mają Państwo więcej pytań zapraszamy do kontaktu z nami?

Read More

Monitorowanie w chmurze zwiększa produktywność producentów lotniczych.

Monitorowanie maszyn oparte na chmurze od firmy Machine.report umożliwiło producentom części lotniczych High Tech Manufacturing zredukowanie czasu realizacji i poprawę wydajności. Kiedy pilnie zamawiają się takie firmy jak Boeing, Lockheed Martin i Bombardier, w jaki sposób elektroniczna narzędziownia, która działa 24 godziny na dobę, redukuje czas realizacji?

Był to problem, przed którym stanęło inne rozwiązanie, długoletni producent obrabianych części metalowych dla przemysłu lotniczego. Dzięki wprowadzeniu monitoringu opartego na chmurze od integratora systemów Automatyzacja Narzędziowni firma machine. report była w stanie precyzyjnie wskazać obszary, w których problemy produktywności wymagały rozwiązania, aby zmaksymalizować wydajność. Jednym ze sposobów, w jaki firma mogła rozwiązać ten problem, byłoby kupowanie dodatkowych maszyn; jednak . . . . i przede wszystkim, znacznie lepsze zrozumienie, jak nasze maszyny rzeczywiście działały dla nas w czasie rzeczywistym “, mówi pan Halley. “Ponadto, gdybyśmy dysponowali zarówno danymi o osiągach maszyn na żywo, jak i historycznymi, powinniśmy być w stanie zidentyfikować wszelkie problemy techniczne lub procesowe, które byłyby szkodliwe dla indywidualnej lub ogólnej wydajności. Chociaż informacje te byłyby pomocne, uzyskanie danych o wydajności maszyny wymagałoby inwestycji zarówno w sprzęt, jak i oprogramowanie monitorujące. Chociaż pan Halley dostrzegł wartość stworzenia inteligentniejszego, bardziej połączonego piętra maszynowego, miał obawy związane z wdrażaniem opartej na serwerze infrastruktury IT w celu obsługi systemu monitorowania CNC. Nie tylko byłoby to technicznie trudne, czasochłonne i kosztowne, ale także wprowadziłoby nowe wewnętrzne wymogi konserwacyjne.

Read More

Wersja edukacyjna programu MRM

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, firma machine.report Ltd. postanowiła udostępnić oprogramowanie do monitoringu obrabiarek CNC w wersji edukacyjnej. Jest to odmiana klasycznej licencji z ograniczeniem zastosowania, można ją używać do szkolenia ale nie do produkcji. Licencja edukacyjna MRM jest dostępna dla wszelkiego rodzaju szkół jak; szkoły zawodowe, uczelnie i uniwersytety, akademie techniczne, ZDZ-zakłady doskonalenia zawodowego itp. mające status jednostki edukacyjnej. Aby otrzymać wersję MRM za kilka procent wartości komercyjnej, stawiamy jeden warunek;należy przedstawić program nauczania z wykorzystaniem MRM. więcej znajdziecie tutaj; https://machine.report/

Read More

Why You Should Connect Your Machines To A Teleinformatics Network.

Modern computer numerical control machines called CNCs, allow you to connect to a teleinformatics network or as most prefer a computer. The most common question we receive is what is a teleinformatics network used for?

A teleinformatics network saves time and avoids a number of unnecessary and time-consuming activities. Here’s a list of all of the benefits to connecting your machines tools to a network:

 • The network allows you to remotely transfer technology from the server to the individual components. The server also allows you to manage digital versions and thus track their changes.
 • Using a network is faster, more reliable, and prevents damage to or destruction of a control program transferred from a device such as a pen drive.
 • You can have electronic delivery of production orders such as an MRP or MES.
 • You can monitor a machine’s working time.

The teleinformatics network on the production floor is not a computer network you would use at home to which we would connect a printer, scanner, or perhaps even TV set. Its proper design and topology should take into account the goals to be achieved (transferring programs, monitoring, etc.) as well as security of access and use. It is a myth that the connection of a CNC machine’s tools allows them to be accessed from anywhere on the Internet. However, it does depend on the topology design, applied solutions, and security used.

So, once again, the teleinformatics network on the production floor is not a home or office network. Exploitations and different environmental requirements also affect the way it is designed and built. So, what should characterize the network?

 • Resistance to currents straying.

  Especially if cables are placed in ducts where a CNC machine’s power supple cables run. This prevention can be achieved through the use of shielded cables or constructing a fiber optic network. (Complete resistance to drive and wiring, as well as wandering currents with a Fiber network is only 20% more expensive.)

 • Connectivity stability and the ability to remotely monitor the entire infrastructure.

  Let’s not forget that an IT network includes many other things including switches and hubs, routers, and firewalls.

 • Adequate bandwidth and access times.

  Because there are not large amounts of data being sent over the network, the industrial network does not need to have the highest data transfer rates. It should be noted, however, that depending on the network’s topology and expected response times, relatively new (and therefore expensive) solutions are usually used. Additional, this network is built “for the future” and not simply just for the here and right now.

Most importantly, most modern CNC systems are equipped with network cards as standard; older versions, however, may require the purchase of an additional expansion card or license for it such as a Siemens Sinumerik.

Read More

TPM – Total Productive Maintenance is an approach that is based on the guidelines of the Japanese Institute of JIPM

TPM, Total Productive Maintenance, assumes an equal share of operators and mechanics from maintenance services in troubleshooting and maintenance of machines. The assumption is based on the fact that an employee who works at the machine eight hours a day, five days a week knows her job better than a branch manager, or a maintenance worker with several dozen machines in its care. This is the first operator to hear too loudly, larger than usual machine shake or spills. Basically TPM is based on 8 pillars, like;

 • focus on improvement,
 • self-maintenance,
 • planning technical reviews,
 • training and education,
 • early management,
 • quality assurance
 • office kaizen,
 • BHP,

The second pillar of TPM is autonomous traffic maintenance. Again there is no question of repairing machines. What is an autonomous word? It is the involvement of each employee in the process of servicing the current machines. Based on this pillar, we assume that an employee who works eight hours a day, five days a week knows her work better than a branch manager, or a maintenance worker with several dozen machines. This is the first operator to hear too loudly, larger than usual machine shake or spills. For the machine to serve him and us, just let him comment on the problems that arise. Autonomous maintenance of the traffic can be said when all operators are involved in the monitoring of machinery in accordance with standards. Device control standards are defined by the crew selected for the TPM workshop as part of the subsequent deployment steps. The third pillar of TPM is the planned maintenance of traffic. Knowing machine behavior and workpiece replacement times (work hours), you can predict how your components will be consumed in the future, and make planned maintenance and repairs. The Maintenance Department has clearly defined machine operation dates. Production and Maintenance Managers work together to achieve the highest OPE and OEE. Scheduled machine maintenance is just as important as the production of an assumed quantity of a product. If a plant seriously implements the TPM, it treats equally tensions between maintenance services and production – inter alia by changing the premium or changing the organizational structure. Most of all, it is based on the next TPM pillar and systematically implements training and training at all levels of the crew. The above approach is possible if we know the real number of machine hours, ie we monitor their work.

Read More

OEE factor

In the modern machinery, automotive and aerospace industries, where we have a large share of computer-controlled machines, we have long tried to analyze processes and work on their measurements. As a result, OEE – Overall Equipment Effectiveness co-ordinated. It determines the total efficiency of machines and production lines and its value is calculated on the basis of three other component indicators, such as:

Availability – the ratio of scheduled time to task completion to the actual time in which the task can be performed. Availability is reduced by failures and according to the adopted method by setting up and setting up machines;
use (efficiency) – the ratio of time available to actual work. Use (performance) is understated by speed losses in performing the operation;
quality – the ratio of the number of good and defective products.
This indicator is calculated according to the following formula: OEE = Availability x Usage x Quality

Availability: 90,0%
Yield: 95,0%
Quality: 99.9%
The average OEE value for most modern manufacturing plants is approximately. The pursuit of continuous performance improvement in this way, measured by the OEE gauge, makes many plants depart from the manual form of recording and calculating manual performance factors for the use of specialized computerized production monitoring systems. The processing of signals automatically taken from the manufacturing process (eg from PLCs) of the current state of the machines, their performance, causes of downtime or micro-disruption, influences the credibility of OEE and other KPIs. This makes it possible to monitor the effectiveness of real-time machines and production processes and report them for any length of time and in any context (eg line, machine, product, change, employee). This makes it easier to understand the so-called. Deadly moves that eat time instead of using it productively. The implementation of OEE and machine monitoring is a better understanding of our best practices and technologies and increased production.

If you have more questions please contact us ….

Read More

The IoT in Practice

Our solutions can be broadly understood as the monitoring of equipment through IT networks, which is now understood the IoT (Internet of Things). Virtually any controller or control unit can be connected to an IT network to control and monitor its operation as well as track the use of time and operating parameters. We create our own connectors and write dedicated integrations. Contact us if you would like to learn more.

Read More