• machine.report OOD

Chemical-industry

Instalacje w przemyśle chemicznym są szczególnie wrażliwe na niesprawności armatury, pomp i AKP – aparatury kontrolno-pomiarowej. Dlatego też szybkość systemu monitoringu jest gwarantem bezpieczeństwa instalacji.

Dostarczamy bezobsługowe systemy monitoringu z szerokimi możliwościami integracji z innymi systemami stosowanymi w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Nasze rozwiązania monitorują on-line takie urządzania jak;

 • pompy
 • klapy,
 • zapędy zaworów,
 • regulatory przepływu
 • przenośniki,
 • kotły przemysłowe
 • wentylatory i dmuchawy
 • pomiary temperatury i ciśnienia
 • analizatory gazów,
 • młyny i rozdrabniarki
 • AKP
 • inne

Monitorujemy działanie całych systemów instalacji chemicznych i farmaceutycznych, jak: instalacje produkcyjne, układy bezpieczeństwa i nadzoru, systemy sterowania i pomiarów, monitorujemy analizatory i systemy do analizy gazów procesowych, przepływomierzy masowych oraz inne rozwiązania procesowe i kontroli. Wszelkie systemy sterowania stosowane instalacjach, jak np. dopływ powietrza oraz wydajność katalizatorów i wiele innych aspektów…

Nasze rozwiązania pozwalają monitorować zarówno zespoły funkcjonalne, bloki automatyki, jak pojedyncze elementy oraz ich wybrane parametry pracy i pomiaru. Monitorujemy i śledzimy prawie każdy programowany cyfrowo napęd PLC lub CNC.

Monitorujemy analizatory monitorujące i kontrolujące graniczne wartości emisji gazów oraz wydzielanie substancji szkodliwych (i nie tylko) do środowiska oraz zasięg ewentualnego skażenia. Typowymi obszarami zastosowania tych rozwiązań są instalacje chemiczne w produkcji substancji czynnych i bardzo agresywnych…

Naszym celem jest dostarczenie wygodnej możliwości śledzenia parametrów pracy instalacji lub maszyny w taki sposób aby zapewnić zwiększenie efektywności rozwiązania oraz wzrost niezawodności ruchowej, pozwalamy dodatkowo; przewidywać czas obsługi serwisowej i odstawienia urządzeń z eksploatacji. Umożliwiamy monitoring zasięgu oddziaływania na środowisko wokół instalacji chemicznej. Dodatkowo system monitoringu można rozbudować o predykcje serwisową (możliwość przewidywania serwisów i uszkodzeń) oraz zarządzać zmianami w monitorowanym urządzeniu lub instalacji według indywidualnych kryteriów użytkownika…. Tworzymy także konektory do łączenia się z innymi systemami informatycznym, dając do ręki użytkownika końcowego gotowe indywidualnie dopasowane rozwiązania informatyczne, które mogą zostać rozbudowane w miarę wzrostu potrzeb i wymagań. Z definicji nasze oprogramowanie jest gotowe do integracji z innymi środowiskami informatycznymi stosowanymi w zakładach chemicznych i farmaceutycznych.